Jogi információk

A www.jobbagyfeltekes-rajzolas.hu honlapon megjelenő minden tartalom, a leírások, a tanfolyami információk, a cikkek, a blogbejegyzések, a hírlevelek, a képek, a honlap grafikája vagy bármely más egyéni megoldásunk szerzői mű, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI.törvény alapján, és a Ptk-ban megfogalmazott információk alapján, szerzői jogi oltalom alatt áll. Ezen szövegeket, fotókat vagy rajzokat másutt közölni csak a szerzők erre vonatkozó írásos engedélyével lehet.

Tilos a fenti műveinkről bármely technikai módszerrel bármely típusú adathordozóra történő többszörözése, átdolgozása, terjesztése, nyilvánossághoz közvetítése vagy más módon történő felhasználása az írásbeli, előzetes hozzájárulásunk nélkül.

Kivételt képeznek az oldalon megjelölt “ingyenesen letölthető tudásanyagok”. Ezek külön engedély nélkül, magáncélra, ingyenesen letölthetők, de az üzletszerű terjesztés nem megengedett. Az ingyenesen rendelkezésre bocsátott „tudásanyagok” terjesztése kártérítési eljárást von maga után.

A www.jobbagyfeltekes-rajzolas.hu oldal tulajdonosa, tartalmi elemenként, szövegenként, cikkenként, blogbejegyzésenként, fényképenként, rajzonként 100.000,-Ft kártérítésre tart igényt, amennyiben az oldalról jogtalan másolás, többszörözés vagy bármilyen jogsértés történik.