Jobb agyféltekés rajzolás

A jobb agyféltekés rajzolás technikájáról

A jobb agyféltekés rajzolás technikáját Dr. Roger Sperry és Dr. Betty Edwards munkásságának köszönhetjük.

A rajzolás egy alapvető készség, mely más alapvető készségekhez (pl. olvasás, járás, vezetés) hasonlóan több részkészségből áll. Ha a részkészségeket elsajátítjuk és befogadjuk, megtanulunk rajzolni. Ezen képességünk egy életen át megmarad, nem feledjük, csakúgy, mint az olvasást, járást, vezetést, biciklizést sem.

Ahhoz, hogy egy észlelt tárgyat, személyt, vagy bármely megpillantott dolgot le tudjunk rajzolni szükségünk van az 5 alapvető részkészségre, amelyek megtanulása a tanfolyam tematikáját adja:

1. A szélek érzékelése
2. A terek érzékelése
3. A viszonyok érzékelése
4. A fények és árnyékok észlelése
5. A teljesség észlelése

A részkészségek elsajátítása közben, a jobb agyféltekénk intenzívebb működésének következtében a rajzolási képességünk látványosan fejlődni kezd.

Az agyféltekék működése

la belle et la bêteA bal agyféltekénk verbális és racionális sorozatokban gondolkodik, gondolatainkat számokra, szavakra, betűkre redukálja.
A jobb agyféltekénk ezzel szemben nonverbális, ösztönös, mintákban, vagy képekben, „egészekben” gondolkodik, nem érti a lerövidítést, a számokat, szavakat, betűket sem.

A rajzoláshoz az általános vélekedéssel ellentétben mindössze annyi kézügyesség (finommotorikus képesség) szükséges, amennyi az íráshoz. Aki írni tud, rajzolni is tud. A rajzolni tudás titka a látásmódban rejlik.

Ahhoz, hogy létrejöjjön az információfeldolgozás egy másféle módja, fontos, hogy megtanuljunk “másképp” látni és olyan feladattal lássuk el az agyunkat, melynél a verbális, elemző bal agyfélteke háttérbe szorul, és előtérbe kerül a jobb, kreatív agyfélteke működése.

A kreativitás

A kreativitás velünk születettA kreativitás mindannyiunkban benne van, csak felszínre kell hozni. Ez a részünk sajnos ebben a felgyorsult, technikai kultúrában és oktatásban kiaknázatlan. Jelen világunkban az oktatás és a tudomány is a bal agyfélteke dominanciáját erősíti, így a képi gondolkodás háttérbe szorul.

A bennünk lévő kreatív erőforrás nemcsak a művészetek gyakorlásához szükséges, hanem ahhoz is, hogy megbirkózzunk életünk ezernyi feladatával, és mindezt élvezettel tegyük. A mindennapi problémák azonban gyakran az ötleteink útjában állnak: mindenfajta stressz okozhat ilyen elzáródást. Szükség van tehát a kreativitás áramlatát beindító gyakorlatokra és technikákra, hogy hozzáférhessünk saját kreatív erőforrásunkhoz.

A stressz oldása

A művészek és azok, akik már megtapasztalták a jobb agyféltekés működést, így jellemzik ezt az állapotot:

 • a munkával való szoros kapcsolat (azonosulás)
 • az időtlenség megélése
 • nehéz szavakba önteni bármit, illetve a kimondott szavakat nehéz megérteni
 • magabiztosság érzése (lendület, bátorság)
 • aggódás, szorongás nélküli állapot
 • erős figyelem az alakokra, köztes terekre és formákra

A rajztanfolyam segítséget nyújt az élet más területein is:

 • félelmeid, szorongásaid feloldásában
 • egy új szemléletmód váltásában, amin keresztül az életed kreatívan megélhető
 • belső egyensúlyod rátalálásában
 • kapcsolataid javulásában (szülő, gyerek, párkapcsolat, munkahely….)
 • diszlexiás és diszgráfiás problémákban
 • önmagunk felvállalásában ( önbizalom hiányra, önértékelési problémákra…)
 • betegségek feloldásában, öngyógyító folyamatok beindításában

KÉPGALÉRIA A TANFOLYAMON RÉSZTVEVŐK RAJZAIBÓL »

JOBB AGYFÉLTEKÉS RAJZTANFOLYAM »